Dnes je v kalendári: Bohuslava/Róbert 25.6.2024 - .

-  jednoduchosť používania – systém pracuje v prostredí internetového prehliadača, nevyžaduje inštalácie na pracovné stanice

-  vysoká miera flexibility – systém sa prispôsobí požiadavkám klienta, všetky výstupy je možné upraviť podľa požiadaviek klienta

-  bezpečnosť dát – k užívateľovi sa dostanú iba tie údaje, ku ktorým má oprávnený prístup

-  rýchlosť - prístup k dátam v jednotkách sekúnd

-  modularita – modularita je zabezpečená rozdelením systému do jednotlivých modulov, ktoré pracujú nad databázou

-  detailné a komplexné analýzy – systém ponúka množstvo hĺbkových analýz

BBB