Dnes je v kalendári: Bohuslava/Róbert 25.6.2024 - .

-  vytvorenie projektovej štúdie
-  úpravy štandardných a programovanie nových modulov easy_R_finance na základe požiadaviek klienta
-  úpravy existujúcich a tvorba nových výstupov podľa požiadaviek klienta
-  nastavenia špecifík používateľa v systéme
-  konzultácie a hot-line prostredníctvom telefónu či e-mailu s pridelenou e-mailovou adresou
-  odstraňovanie chybných stavov nesprávnym použitím aplikácie
-  ostatné práce podľa požiadaviek zákazníka

BBB