Dnes je v kalendári: Bohuslava/Róbert 25.6.2024 - .

Cieľom digitalizácie je náhrada papierových dokumentov za elektronické štruktúrované správy (dáta), ktoré môžu účtovné jednotky archivovať v digitálnej podobe a zabezpečiť ich obeh prostredníctvom e-mailovej komunikácie, zdieľania dokumentov v online prostredí, alebo samotnou elektronickou výmenou údajov.

Digitalizácia v SRS®

Uloženie a archivácia dokladu v elektronickej podobe v ekonomickom systém

kep

Odosielanie dokumentov v elektronickej podobe z ekonomického systému podpísané kvalifikovaným elektronickým podpisom

kep

Import dát do ekonomického systému (QR – finančná správa, Invoice by Square, elektonické bankové výpisy .....)

kep

Export dát v elektronickej podobe zo systému (XLS, XML, TXT, PDF, Archívné PDF )

kep

BBB