Dnes je v kalendári: Bohuslava/Róbert 24.6.2024 - .

EMEL ® Bratislava, s. r. o.


Švabinského 21

851 01 Bratislava

Slovenská republika

IČO: 31 390 633
IČ pre DPH: SK2020304935
Zap. v OR OS Bratislava 1, Odd: Sro, Vložka č. 8538/B
Tel.: +421 2 3266 3333

 

Nájsť spojenie MHD

Sekretariát +421 2 3266 3333 sekretariat@emel.sk
Obchodné oddelenie +421 2 3266 3333 obchod@emel.sk
Podvojné účtovníctvo +421 2 3266 3334 hotline@emel.sk
Majetok +421 2 3266 3334 hotline@emel.sk
Skladové hospodárstvo +421 2 3266 3332 (343) hotline@emel.sk
Kasa +421 2 3266 3343 (332) hotline@emel.sk
Mzdy +421 2 3266 3374 (323) hotline@emel.sk
Personalistika +421 2 3266 3374 (323) hotline@emel.sk
Doprava +421 2 3266 3332 hotline@emel.sk
Ostatné moduly +421 2 3266 3332 (341) hotline@emel.sk
IT oddelenie +421 2 3266 3333 support@emel.sk
Ekonomické oddelenie +421 2 3266 3324 ekono@emel.sk

BBB