Dnes je v kalendári: Bohuslava/Róbert 20.7.2024 - .

Riešenia

 

Vyberte si zo širokej škály IT riešení a služieb pre tých najnáročnejších. Naše produkty Vám pomôžu urýchliť prebiehajúce procesy, znížiť náklady a dosiahnuť stanovené ciele.

SRS pre verejnú a štátnu správu

 Systém SRS ponúka množstvo riešení nielen pre podnikateľskú sféru, ale aj pre klientov verejnej a štátnej správy. V snahe prispôsobiť funkcionalitu systému špecifikám tejto sféry ponúkame možnosti úprav štandardných modulov. Mnohí klienti využívajú moduly ako:

 Podvojné účtovníctvo

 Evidencia Majetku a odpisov

 Mzdy a personalistika

 Riadenie ľudských zdrojov

 Skladové hospodárstvo

 Modulárnosť systému nám umožňuje vytvárať aj produkty na mieru pre túto sféru. Podľa požiadaviek boli vytvorené moduly ako:

 Rozpočet

 Verejné obstarávanie

 Evidencia a obeh pošty

 Register zmlúv, faktúr a objednávok – webový portál

 

Všetky moduly sú vzájomne prepojené, čo prináša užívateľom ľahkosť a nenáročnosť pri spracovaní agendy a výstupov.

Intranetové / Internetové aplikácie

Intranetové riešenia

 Intranetové aplikácie sú určené pre zvýšenie výkonu zamestnancov a optimalizáciu vnútrofiremných procesov. Systém spája všetky súvisiace oddelenia spoločnosti, každého jej zamestnanca a sprehľadňuje a hlavne rapídne urýchľuje výmenu informácií.

 Na základe Vašich potrieb a požiadaviek vyhodnotíme optimalne riešenie na mieru.

 Elektronické prepojenie zamestnancov, dodávateľov či odberateľov umožňuje absolútne najrýchlejší spôsob výmeny informácií.

 Presný záznam postupu vybavovania firemnej agendy, sledovanie efektivity jednotlivých pracovníkov.

 Reporty a analýzy, umožňujúce rýchle odhalenie neefektívneho využitia firemných zdrojov a ich následnú optimalizáciu.

 Finanené prehľady, znižovanie nákladov.

 ERP (Enterprise Resource Planning), systém na plánovanie firemných zdrojov, implementáciu zmien vo firemných procesoch a ich sledovanie.

 Neobmedzené možnosti implementácie.

 Technická podpora a školenia.

Internetové riešenia:

 Využitím najmodernejších technológií prevádzky a zabezpečenia webových stránok vrátane dizajnu dnešných trendov vytvárame ideálne riešenia, ktoré sú pre našich klientov investíciou a prínosom.

 Vývoj internetových aplikácií.

 Interaktívne aplikácie.

 Internetové prezentácie.

 Administratívne systémy.

 Aktualizácie.

Registratúra a archivácia dokumentov

 Pre úspech v podnikaní je mimoriadne dôležitý rýchly a spoľahlivý prístup k najdôležitejším a často používaným dokumentom. Iba malá časť firemných dokumentov si vyžaduje častý prístup; pre poskytovanie kvalitných služieb je však mimoriadne dôležité, aby prístup k nim bol rýchly a spoľahlivý. Pre mnoho organizácií je správa dokumentov čiastočná, neefektívna a nákladná, pričom zahŕňa kombináciu tlačených a elektronických dokumentov, často aj zriedka využívaných dokumentov, materiálov uskladnených vo firme aj mimo nej, u viacerých dodávateľov.

 Ako Váš spoľahlivý partner si uvedomujeme, že kľúčom, ako pomôcť organizácii spravovať aktívne využívané dokumenty, je tok práce a požiadavky na konkrétne typy dokumentov. Pomôžeme Vám zhodnotiť Vaše aktuálne prostredie správy dokumentov a s ním spojené náklady, zistiť Vaše potreby a navrhnúť riešenie na dosiahnutie Vašich cieľov.

Bezpečnosť obsahu

 Dodáme Vám výkonný serverový antispamový, antiphishing a antivírový filter, ktorý umožňuje napr. aj serverové vkladanie hlavičiek alebo piet do e-mailov. Zabezpečíme kontrolu obsahu e-mailov, detekciu prienikov a antivírusov. Riešenie obsahuje až 5 antivírových jadier. Budete môcť automaticky sledovať, aké webové stránky užívatelia navštevujú a aké súbory sťahujú - a to aj v reálnom čase. Pomocou viacerých antivírových jadier si zabezpečíte antivírovú kontrolu a prevenciu všetkých navštevovaných stránok a sťahovaných súborov.

Softwarové riešenia na mieru

 Softvérové riešenia na mieru si vyžadujú overené procesy vývoja softvéru how-know a rozsiahle skúsenosti, čím disponuje spoločnosť EMEL Bratislava vďaka pôsobeniu na trhu už tretím desaťročím.

 Vyvinieme program podľa Vašich individuálnych potrieb. Každý projekt zahŕňa vstupné analýzy požiadaviek zákazníka, firemných dát a procesov, na základe čoho je navrhnutý systém, ktorý sa následne testuje a upravuje podľa pripomienok koncových užívateľov. Takto pripravený program je pre firmu výhodný, pretože plne odráža potreby zaužívaných firemných postupov, je užívateľsky jednoduchý pre zamestnancov a súčasne dokáže komunikovať s inými informačnými systémami a aplikáciami, ktoré už firma využíva.

 Unikátne riešenie, efektivita a spokojnosť zákazníka. Preneste na nás zodpovednosť za návrh, realizáciu aj kompletné riešenie na mieru. Vytvoríme aplikáciu na základe Vašich potrieb a požiadaviek, takú, ktorá Vás posunie vpred.

Outsourcing IT služieb

 Outsourcing predstavuje moderný nástroj na zabezpečenie rôznych oblastí potrebných pre plynulý a bezproblémový chod organizácie a účinný nástroj na šetrenie finančných prostriedkov. Outsourcing IT znamená efektívny spôsob riešenia správy informačných systémov v organizácií.

 Naši odborníci s dlhoročnými skúsenosťami v oblasti HW a SW Vám zabezpečia komplexnú starostlivosť o informačné technológie, návrh, optimalizáciu a implementáciu presne podľa Vašich požiadaviek.

Archivátory správ

 Poskytneme Vám riešenie pre archiváciu prijatej a odoslanej elektronickej pošty. S neustálym rastom objemu elektronickej pošty sa zvyšuje aj potreba jej archivácie. Uložením dát do archívu sa znižuje zaťaženie poštového servera a zvyšuje sa rýchlosť práce. Elektronická pošta obsahuje dôležité dáta, preto je potrebné zabezpečiť ich trvácnosť a bezpečnosť.

 Požiadavky na archiváciu taktiež vyplývajú z existujúcich zákonov, ktoré stanovujú povinnosť archivácie obchodnej korešpondencie. Archivátory spĺňajú všetky zákonom stanovené požiadavky.

 Naše riešenie je navrhnuté pre maximálne efektívne využitie investície do archivácie.

Správa a monitoring IT

 Využitím vhodných produktov pre vaše IT zabezpečujeme vyhľadávanie a zhromažďovanie informácií o Vašej infraštruktúre, zásadách, procesoch a overených postupoch. S našou pomocou Váš IT personál bude môcť automatizovať prevádzku, znížiť náklady, zvýšiť dostupnosť aplikácií, zlepšiť poskytované služby, pro-aktívne plánovať, nasadzovať, spravovať a optimalizovať Vaše IT prostredie.

Podpora produktivity:

 Produktivita a efektivita vášho IT prostredia vďaka využitiu integrovaných znalostí pre správu dôležitých platforiem, aplikácií a procesov sa stane výkonnejšia.

Najlepšia voľba pre systém:

 Ponúkané riešenia poskytujú najlepšie funkcie pre správu systémov a aplikácií vo Vašej spoločnosti, ktoré už Vaša organizácia implementovala, alebo plánuje implementovať.

Podniková správa:

 Ponúkané riešenia poskytujú najlepšie funkcie pre správu systémov a aplikácií vo Vašej spoločnosti, ktoré už Vaša organizácia implementovala, alebo plánuje implementovať.

Platforma pre ďalší rast:

 Udržujte krok s Vašou rastúcou a meniacou sa infraštruktúrou a využite rozšíriteľnú architektúru nami ponúkaných riešení. Vďaka vlastnostiam, ktoré spĺňajú nami ponúkané produkty, získajú správcovia IT prostredia kompletný prehľad o ich infraštruktúre a čo je dôležité, pri akomkoľvek probléme budú mať v dostatočnom predstihu podrobnú informáciu o vzniknutom chybovom stave a dokonca budú mať aj návod ako odstrániť vzniknutý problém.

Konzultácie v oblasti IT

 

IT poradenstvo a konzultácie pre zjednodušenie a zefektívnenie Vášho biznisu. Poradenské služby a konzultačné služby od IT špecialistov.

 Poradíme Vám s výberom informačných technológií pre Váš biznis. Ušetríme Vám tak čas na hľadanie tých správnych IT riešení, ktoré by Vám dokázali zjednodušiť a zefektívniť Vaše podnikanie.

 V spolupráci s Vami identifikujeme IT potreby Vašej spoločnosti a navrhneme optimálne riešenia.

V prípade záujmu navrhnuté riešenia aj zrealizujeme, alebo zabezpečíme konzultácie pri ich realizácii:

 hardvérové poradenstvo a konzultácie

 výber hardvéru

 údržba hardvéru

 správa hardvéru

 servis hardvéru

 Softvérové poradenstvo a konzultácie

 výber softvéru

 údržba softvéru

 správa softvéru

Poradenstvo a konzultácie pri vývoji softvéru:

 analýza

 návrh

 programovanie

 testovanie

 implementácia

 servis

Naše ciele

 

Naším cieľom je vyvíjať systém, ktorý bude pre Vás tým správnym riešením pri zavádzaní podnikového informačného systému a pomôže Vám zefektívniť Vašu prácu. Dôraz kladieme aj na služby spojené s vysokou kvalitou a profesionalitou. Preto poznať potreby našich zákazníkov a neustály vývoj našich produktov sú pre nás tým najdôležitejším krokom k spokojnosti a plného nasadenia našich pracovníkov.

BBB