Dnes je v kalendári: Bohuslava/Róbert 20.7.2024 - .

Spoločnosť EMEL® BRATISLAVA, s.r.o.

 Je spoločnosťou, ktorá už od roku 1990 pôsobí na trhu informačných technológií. Od roku 1996 sme vyvinuli niekoľko projektov, ktoré sú využívané vo sfére obchodu, služieb, v bankovom, poisťovacom, verejnom a štátnom sektore, v spoločnostiach zaoberajúcich sa problematikou dôchodkových fondov a v neposlednom rade aj vo faktoringových spoločnostiach. V rámci tejto činnosti sa intenzívne zaoberáme vývojom, dodávkou a implementáciou komplexného informačného systému a poskytovaním nadštandardných služieb v oblasti informačných technológií. Zameriavame sa na spoločnosti, ktoré vyžadujú maximálnu a presnú integráciu informačného systému do ich vnútropodnikových procesov s využitím najmodernejších technológií.

 Medzi naše zaujímavé projekty patrí aj projekt riešenia II. dôchodkového piliera, ktorý sme úspešne riešili na Slovensku a naše odborné skúsenosti a kvalifikovaný prístup nás posunuli v roku 2011 aj za hranice k našim susedom v Českej republike.

  Naším najväčším projektom a srdcom je SRS® - Systém pre riadenie a správu podniku. Takýto obšírny názov pre systém už napovedá, že ide o aplikáciu rozsiahleho charakteru. Je na klientovi ako si vyskladá pre neho ten optimálnejší systém za pomoci našich kvalifikovaných pracovníkov. Okrem tejto možnosti a v snahe prispôsobiť funkcionalitu systému špecifikám tejto sféry ponúkame klientovi možnosti úprav štandardných modulov podľa jeho požiadaviek.

 

V roku 2010 sme naše portfólio rozšírili aj do sféry verejných financií, kde sme počas dvoch rokov úspešne implementovali systém v 15 mestách a obciach.

História

 

V roku 2022 uplynie 31 rokov od začiatku budovania našej firemnej značky EMEL®.

 Čo môže byť lepšou garanciou kompetentnosti a kvality, než dlhoročne v praxi nadobúdané skúsenosti? 31 rokov pôsobenia v hardvérovej oblasti, či viac ako 23 rokov pôsobenia v oblasti dodávok vlastného softvéru je už slušne dlhé obdobie, ktoré sa plne odráža v spoľahlivosti a kvalite nami navrhnutých a realizovaných hardvérových či softvérových riešení, alebo komplexných systémov. Toto obdobie bolo obdobím búrlivého vývoja od menších a jednoduchších riešení až po komplexné riešenia s prepojením na špeciálne podnikové systémy. Počas celej tejto doby bolo a je naším cieľom napĺňanie konkrétnych požiadaviek klientov, užívateľov.

 

Hlavnou súčasťou kvalitného informačného systému sú a vždy budú ľudia – ich znalosti, schopnosti a záujem mať pred sebou kvalitný systém, ktorý im poskytuje čo najvyšší užívateľský komfort a k tomu zodpovedajúce služby.

Certifikáty

 Spoločnosť Microsoft uviedla na slovenský trh nový operačný systém Windows 8, aby aj naše produkty boli kompatibilné s týmto operačným systémom urobili sme všetky potrebné testovania, aby sa systém SRS® stal plne kompatibilným systémom s Windows 8. Všetky doterajšie testy nevykázali žiadne problémy a očakávame bezchybnú funkčnosť našich aplikácií* na novej platforme Windows 8, čo potvrdzuje aj získanie loga kompatibility s operačným systémom Windows 8 od spoločnosti Microsoft „Compatible with Windows 8“

logo

ISO 9001: 2015

nahlad

Authorized reseller

nahlad

NBÚ - Potvrdenie o priemyselnej bezpečnosti

nahlad

Naše ciele

 

Naším cieľom je vyvíjať systém, ktorý bude pre Vás tým správnym riešením pri zavádzaní podnikového informačného systému a pomôže Vám zefektívniť Vašu prácu. Dôraz kladieme aj na služby spojené s vysokou kvalitou a profesionalitou. Preto poznať potreby našich zákazníkov a neustály vývoj našich produktov sú pre nás tým najdôležitejším krokom k spokojnosti a plného nasadenia našich pracovníkov.

BBB