Dnes je v kalendári: Bohuslava/Róbert 25.6.2024 - .
Spať na prehľad
Daňové priznania, aktuálne tlačivá a automatické výpočty
Dátum: 22.3.2021

Pre podnikateľov - Daňové priznanie k dani z príjmov právnických osôb alebo k dani z motorových vozidiel spracuje rýchlo a jednoducho. 

V SRS® nájdete funkcionalitu, ktorá z už zaevidovaných údajov spracuje podstatnú časť daňového príznania za Vás a vy získate čas a priestor na iné zaujímavejšie aktivity.

Ešte ste si Vašu verziu nerozšírili o agendy, ktoré Vám pomôžu skrátiť čas spracovania?

Neváhajte nás kontaktovať a v krátkom čase môžete pracovať s novou funkcionalitou, ktorá Vám urobí radosť.

BBB