Dnes je v kalendári: Bohuslava/Róbert 20.7.2024 - .
Spať na prehľad
Registrácia do Zoznamu hospodárskych subjektov predĺžená do roku 2024
Dátum: 21.1.2021

Spoločnosti Emel Bratislava s.r.o. bola dňom 20.1.2021 predĺžená platnosť zápisu do registra hospodárskych subjektov do 20.1.2024

https://www.uvo.gov.sk/zoznam-hospodarskych-subjektov/detail/15614?page=1&limit=20&sort=nazov&sort-dir=ASC&ext=0&ico=31390633&nazov=&obec=®istracneCislo=

BBB