Dnes je v kalendári: Bohuslava/Róbert 25.6.2024 - .
Spať na prehľad
Dozorný audit ISO 9001
Dátum: 26.10.2020

Naša spoločnosť úspešne absolvovala dozorný audit systému manažérstva kvality podľa normy ISO 9001.

BBB