Dnes je v kalendári: Bohuslava/Róbert 25.6.2024 - .

Spoločnosť EMEL® Bratislava s.r.o.

Je spoločnosťou, ktorá už od roku 1990 pôsobí na trhu informačných technológií. Od roku 1996 sme vyvinuli niekoľko projektov, ktoré sú využívané vo sfére obchodu, služieb, v bankovom, poisťovacom, verejnom a štátnom sektore, v spoločnostiach zaoberajúcich sa problematikou dôchodkových fondov a v neposlednom rade aj vo faktoringových spoločnostiach. V rámci tejto činnosti sa intenzívne zaoberáme vývojom, dodávkou a implementáciou komplexného informačného systému a poskytovaním nadštandardných služieb v oblasti informačných technológií. Zameriavame sa na spoločnosti, ktoré vyžadujú maximálnu a presnú integráciu informačného systému do ich vnútropodnikových procesov s využitím najmodernejších technológií.

Medzi naše zaujímavé projekty patrí aj projekt riešenia II. dôchodkového piliera, ktorý sme úspešne riešili na Slovensku a naše odborné skúsenosti a kvalifikovaný prístup nás posunuli v roku 2011 aj za hranice k našim susedom v Českej republike.

Naším najväčším projektom a srdcom je SRS® - Systém pre riadenie a správu podniku. Takýto obšírny názov pre systém už napovedá, že ide o aplikáciu rozsiahleho charakteru. Je na klientovi ako si vyskladá pre neho ten optimálnejší systém za pomoci našich kvalifikovaných pracovníkov. Okrem tejto možnosti a v snahe prispôsobiť funkcionalitu systému špecifikám tejto sféry ponúkame klientovi možnosti úprav štandardných modulov podľa jeho požiadaviek.

V roku 2010 sme naše portfólio rozšírili aj do sféry verejných financií, kde sme počas dvoch rokov úspešne implementovali systém v 15 mestách a obciach.

BBB