Dnes je v kalendári: Bohuslava/Róbert 25.6.2024 - .

Tento rok – v marci 2018 – uplynulo 27 rokov od začiatku budovania našej firemnej značky EMEL®.

Čo môže byť lepšou garanciou kompetentnosti a kvality, než dlhoročne v praxi nadobúdané skúsenosti? 27 rokov pôsobenia v hardvérovej oblasti, či viac ako 20 rokov pôsobenia v oblasti dodávok vlastného softvéru je už slušne dlhé obdobie, ktoré sa plne odráža v spoľahlivosti a kvalite nami navrhnutých a realizovaných hardvérových či softvérových riešení, alebo komplexných systémov. Toto obdobie bolo obdobím búrlivého vývoja od menších a jednoduchších riešení až po komplexné riešenia s prepojením na špeciálne podnikové systémy. Počas celej tejto doby bolo a je naším cieľom napĺňanie konkrétnych požiadaviek klientov, užívateľov.

Hlavnou súčasťou kvalitného informačného systému sú a vždy budú ľudia – ich znalosti, schopnosti a záujem mať pred sebou kvalitný systém, ktorý im poskytuje čo najvyšší užívateľský komfort a k tomu zodpovedajúce služby.

BBB