Dnes je v kalendári: Bohuslava/Róbert 25.6.2024 - .

Systém SRS ponúka množstvo riešení nielen pre podnikateľskú sféru, ale aj pre klientov verejnej a štátnej správy. V snahe prispôsobiť funkcionalitu systému špecifikám tejto sféry ponúkame možnosti úprav štandardných modulov. Mnohí klienti využívajú moduly ako:  

 • Podvojné účtovníctvo
 • Evidencia Majetku a odpisov
 • Mzdy a personalistika
 • Riadenie ľudských zdrojov
 • Skladové hospodárstvo
   

Modulárnosť systému nám umožňuje vytvárať aj produkty na mieru pre túto sféru. Podľa požiadaviek boli vytvorené moduly ako:

 • Rozpočet
 • Verejné obstarávanie
 • Evidencia a obeh pošty
 • Register zmlúv, faktúr a objednávok – webový portál
   

Všetky moduly sú vzájomne prepojené, čo prináša užívateľom ľahkosť a nenáročnosť pri spracovaní agendy a výstupov.

BBB