Dnes je v kalendári: Bohuslava/Róbert 25.6.2024 - .

Spoločnosť EMEL® BRATISLAVA, s.r.o vyvinula programovú aplikáciu UNIVERZÁLNY REGISTER Slovenskej republiky na Internete. Je informačný server, ktorého úlohou je poskytovať bankám, sporiteľniam, lízingovým spoločnostiam, poisťovniam a ostatným spoločnostiam a firmám najrôznejšieho zamerania nezávislé finančné i nefinančné hodnotenie ich potenciálnych klientov či obchodných partnerov – právnických a fyzických osôb, ktoré majú sídlo v Slovenskej republike. Hodnotená je schopnosť konkrétneho subjektu plniť včas a v plnej výške prijaté záväzky voči štátu i voči komerčnej sfére, jeho hospodárske výsledky, postavenie subjektu v ekonomickom prostredí Slovenskej republiky a vývoj subjektu v čase.


Medzi výstupy, ktoré aplikácia poskytuje, patria napríklad informácie o existencii záväzkov subjektu po lehote splatnosti voči veriteľovi (Sociálna poisťovňa, Daňový úrad, zdravotné poisťovne, štátne organizácie, poisťovne, lízingové spoločnosti, investičné spoločnosti, telekomunikační operátori, poskytovatelia Internetu a ostatné komerčné spoločnosti), platobná disciplína, rating, informácie z Obchodného registra Slovenskej republiky, zo Živnostenského registra Slovenskej republiky, z Obchodného vestníka Slovenskej republiky, zo Štatistického úradu Slovenskej republiky, finančné údaje, pomerové ukazovatele, výročné správy subjektov, z Úradu pre verejné obstarávanie a z verejných zdrojov, obchodné vzťahy či telefonický a faxový kontakt atď.Referencie: predaj aplikácie zákazníkom je už dnes realizovaný prostredníctvom iného právnického subjektu.

BBB