Dnes je v kalendári: Bohuslava/Róbert 24.6.2024 - .

Program umožňuje vedenie, spracovanie a účtovanie nasledovnej agendy:

- tuzemský faktoring
- exportný faktoring
- importný faktoring

 

Súčasťou systému je webová nadstavba, ktorá umožňuje používateľom pasívny prístup k uzatvoreným obchodom – poskytuje informácie o zmluvách a ich parametroch, postúpeniach, faktúrach a prevedených operáciách, nezaplatených faktúrach, zoznam a detaily odoslaných faktúr, príkazy na úhradu pre daného klienta, párovanie riadkov bankového výpisu, zápočty, vyhľadávanie podľa viacerých kritérií. Aplikácia realizuje vlastné základné účtovanie, ktoré je na mesačnej báze exportované pre účtovníctvo faktoringovej spoločnosti. Spojenie s bankou je realizované prostredníctvom homebankingu, s ktorým program spolupracuje formou importu výpisov z účtov a exportu platobných príkazov.

Aplikácia bola vyvinutá podľa požiadaviek zákazníkov. Pracuje nad databázou Oracle - verzia 8; klientské prostredie je vytvorené vývojovým nástrojom Oracle Developer 2000 (forms, report).

 

Referencie: VÚB Factoring, a.s. a OTP Faktoring Slovensko, a.s.

BBB