Dnes je v kalendári: Bohuslava/Róbert 2.10.2023 - .
GFI

ThreatTrack Security sa špecializuje na pomoc organizáciám identifikovať a odstrániť pokročilé pretrvávajúce ohrozenia (Advanced Persistent Threats), cielené útoky a iný sofistikovaný malware, ktorý je navrhnutý tak, aby sa vyhol tradičnej počítačovej ochrane nasadenej v podnikoch a vo vládnych agentúrach po celom svete.

www.threattracksecurity.com

BBB